مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی pdf

 کتاب اصول مدیریت آموزشی دکتر علاقه بند 228 صفحه PDF را برای شما علاقه مندان آماده شده است.

کتاب درمان اختلالات ریاضی دکتر تبریزی pdf

مصطفی تبریزی پی دی اف 205 صفحه ای را برای علاقه مندان آماده شده است.

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت pdf

کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2 دکتر نیکوکار 339 صفحه pdf را برای شما علاقه مندان آماده شده است.

Get to know me

هنر سینما بوردول pdf

کتاب هنر سینما فتاح محمدی 491 صفحه پی دی اف برای شما دوستان آماده شده است

روابط انسانی در سازمانهای آموزشی

کتاب روابط انسانی در سازمان های آموزشی حمیدرضا حاتمی 114 صفحه PDF برای شما دانشجویان آماده شده است.

حقوق تجارت 2 pdf

کتاب حقوق تجارت شرکتهای تجاری جلد 2 ربیعا اسکینی 302 صفحه PDF برای شما دانشجویان آماده شده است.

 تربیت اسلامی pdf

 پی دی اف کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی خسرو باقری 275 صفحه PDF برای شما دانشجویان اماده شده است.